ยินดีต้อนรับทุกท่าน เข้าสู่เว็บไซต์ งานทุนการศึกษา
เรื่องเด่นประจำวัน

   ขอเชิญชวนบริจาคเงินทุนสมทบ                 ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต                         คุณสมบัติผู้บริจาคโลหิต                  รับบริจาคอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

        เข้ากองทุนมหาวิทยาลัย                  หน่วยบริการปฐมภูมิ PCU SUTH              และขั้นตอนการบริจาคโลหิต              โน้ตบุ๊ก, Tablet, iPad เครื่องเก่า

ประกาศ / ประชาสัมพันธ์ / ข่าวสาร

ประชาสัมพันธ์แจ้งผลการพิจารณานักเรียน นักศึกษาผู้ผ่านการคัดเลือกที่สมควรให้รับทุนการศึกษา ตามโครงการให้ความช่วยเหลือนักเรียน และให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาส รายต่อเนื่อง ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2567

อ่านเพิ่มเติม »
ประกาศ/ข่าวสาร สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา
ประกาศกิจกรรม/โครงการ
ประมวลภาพกิจกรรม
ติดต่อเรา

หมายเหตุ : เว็บไซต์นี้รองรับกับการใช้งานบนเว็บเบราว์เซอร์ Google Chrome เป็นหลัก ไม่รองรับการใช้งาน

บนเว็บเบราว์เซอร์อื่น ๆ เช่น internet Explorer เป็นต้น