1. เตรียมการ ลงทะเบียนขอสิทธิ์เข้าใช้งาน ทำได้ 2 วิธี

คำแนะนำ : Part 1 การลงทะเบียนขอใช้งาน  <<Click!!>>

  1. ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.studenloan.or.th ->เมนูระบบการให้กู้ยืม->สำหรับนักเรียน/นักศึกษา-> ระบบ DSL หรือ <<Click ที่นี่>>

  2. ลงทะเบียนด้วยโทรศัพท์มือถือ ด้วย Application กยศ.Connect หรือ เป๋าตัง <<Click VDO แนะนำ>>

2. ขอบเขตและลักษณะการให้กู้ยืม