สามารถติดตามประกาศการสมัครเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษาได้ที่

  http://sutgateway.sut.ac.th/admissions2021/

ติดต่อสอบถามข้อมูล ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 044-22-3776