ประชาสัมพันธ์การรับสมัครทุนการศึกษาจากหน่วยงานภายนอก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ที่

แหล่งทุน

ประเภททุน

จำนวนทุน

มูลค่าทุน

สิ้นสุดรับสมัคร

ประกาศผล

รายละเอียด

ใบสมัคร

1

บริษัท เอ็นเอชเค สปริง(ประเทศไทย) จำกัด

ประจำปีการศึกษา 2567

ต่อเนื่อง

1

 

20,000 บาท

 

29 มี.ค. 2567

 

ยังไม่กำหนด

ดูที่นี่

2

บริษัท น้ำมันปิโตรเลียม จำกัด
ปีการศึกษา 2566

ต่อเนื่อง

1

 

40,000 บาท

 

31
ม.ค.
2567

(ปิดรับสมัคร)

ยังไม่กำหนด

ดูที่นี่

3

ทุนการศึกษา
หอการค้าญี่ปุ่น – กรุงเทพฯ
2566

ต่อเนื่อง

20

(ป.ตรี
ทั่วประเทศ)
 

5
(ป.โท
ทั่วประเทศ)

40,000 บาท

 
 
 

50,000 บาท

2
ม.ค.
2567

(ปิดรับสมัคร)

ยังไม่กำหนด

ดูที่นี่

4

ทุนการศึกษา
มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ
“ทุนส่งน้องเรียนจบ”
ปีการศึกษา 2566

ต่อเนื่อง

30

(ทั่วประเทศ)

30,000 บาท

5 ม.ค. 2567

(ปิดรับสมัคร)

ยังไม่กำหนด

ดูที่นี่

5

มูลนิธิทาคาฮาชิ

ปีการศึกษา 2566

ต่อเนื่อง

1

30,000 บาท

8 ก.ย. 2566

(ปิดรับสมัคร)

ยังไม่กำหนด

ดูที่นี่

6

มูลนิธิคุณแม่จินตนา ธนาลงกรณ์

ปีการศึกษา 2566

ไม่ต่อเนื่อง

ยังไม่กำหนด

15,000 บาท

8 ก.ย. 2566

(ปิดรับสมัคร)

ยังไม่กำหนด

ดูที่นี่

7

มูลนิธิหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย

ประจำปี 2566

ต่อเนื่อง

3

25,000 บาท

31 ส.ค. 2566

(ปิดรับสมัคร)

ยังไม่กำหนด

ดูที่นี่

8

มูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์

ปีการศึกษา 2566

ต่อเนื่อง

2

ค่าเล่าเรียน

ค่าหอพัก

ค่าครองชีพ

23 มิ.ย. 2566

(ปิดรับสมัคร)

ยังไม่กำหนด

ดูที่นี่

9

ทุนการศึกษา

เอ็นเอชเค สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

ปีการศึกษา 2566

ต่อเนื่อง

3

20,000 บาท

5 เม.ย. 2566

(ปิดรับสมัคร)

ยังไม่กำหนด

ดูที่นี่

10

ทุนการศึกษา

เครือเจริญโภคภัณฑ์ ปีการศึกษา 2565

ต่อเนื่อง

4

50,000 บาท

28 ก.พ. 2566

(ปิดรับสมัคร)

เดือนสิงหาคม 2566

ดูที่นี่

11

 มูลนิธินิวัตไกรฤกษ์

ปีการศึกษา 2565

ต่อเนื่อง

1

20,000 บาท

20 ม.ค. 2566

(ปิดรับสมัคร)

ยังไม่กำหนด

ดูที่นี่

12

 หอการค้าญี่ปุ่น – กรุงเทพฯ

ประจำปีการศึกษา 2565

ต่อเนื่อง

4

40,000 บาท

25 ม.ค. 2566

(ปิดรับสมัคร)

ยังไม่กำหนด

ดูที่นี่

13

 ทุนการศึกษา

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ “ทุนส่งน้องเรียนจบ”

ประจำปีการศึกษา 2565

ต่อเนื่อง

50

30,000 บาท

16 ม.ค. 2566

(ปิดรับสมัคร)

ยังไม่กำหนด

ดูที่นี่

14

 ทุนการศึกษา

ศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ  ตั้งสถิตย์กุลชัย 

ประจำปีการศึกษา 2565

ไม่ต่อเนื่อง

3

5,000 บาท

30 พ.ย. 2565

(ปิดรับสมัคร)

ยังไม่กำหนด

ดูที่นี่

15

มูลนิธิทาคาฮาชิ

ประจำปีการศึกษา 2565

ต่อเนื่อง

1

30,000 บาท

15 ก.ย. 2565

(ปิดรับสมัคร)

ยังไม่กำหนด

ดูที่นี่

16

ทุนการศึกษา โครงการ “คมส่งฝัน”

ประจำปีการศึกษา 2565

ต่อเนื่อง

22

100,000 บาท

20 ส.ค. 2565

(ปิดรับสมัคร)

30 ก.ย. 2565

ดูที่นี่

17

มูลนิธิหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย

ประจำปี 2565

ต่อเนื่อง

ยังไม่กำหนด

25,000 บาท

31 ส.ค. 2565

(ปิดรับสมัคร)

ดูที่นี่

18

บริษัท เอ็นเอชเค สปริง(ประเทศไทย) จำกัด

ประจำปีการศึกษา 2565

ต่อเนื่อง

ยังไม่กำหนด

20,000 บาท

8 เม.ย. 2565

(ปิดรับสมัคร)

เดือนกรกฎาคม 2565

ดูที่นี่

19

บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด

ประจำปี 2565

ต่อเนื่อง

100

40,000 บาท

15 ก.พ. 2565

(ปิดรับสมัคร)

ดูที่นี่

20

มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล

ปีการศึกษา 2565

ต่อเนื่อง

5

15,000 บาท

15 ม.ค. 2565

(ปิดรับสมัคร)

ดูที่นี่

21

 

หอการค้าญี่ปุ่น – กรุงเทพฯ

ปีการศึกษา 2564

ต่อเนื่อง

4 ทุน (ป.ตรี)
และ
1 ทุน (ป.โท)
40,000 บาท
และ
50,000 บาท

25 ม.ค. 2565

(ปิดรับสมัคร)

เดือนมีนาคม 2565

ดูที่นี่

22

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ

ปีการศึกษา 2564

ต่อเนื่อง

50

30,000 บาท

4 ม.ค. 2565

(ปิดรับสมัคร)

ดูที่นี่

23

มูลนิธิชวน รัตนรักษ์

ปีการศึกษา 2563

ต่อเนื่อง

15

95,000 บาท

20 ธ.ค. 2564

(ปิดรับสมัคร)

ดูที่นี่

24

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

ปีการศึกษา 2564

ไม่ต่อเนื่อง

1

16,000 บาท

25 ก.ย. 2564

(ปิดรับสมัคร)

30 พ.ย. 2564

ดูที่นี่

25

ทุนการศึกษา

ศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ  ตั้งสถิตกุลชัย

ประจำปีการศึกษา 2564

ไม่ต่อเนื่อง

3

5,000 บาท

20 ต.ค. 2564

(ปิดรับสมัคร)

20 ต.ค. 2564

ดูที่นี่

26

มูลนิธิอาจารย์จำเนียร สาระนาค

ต่อเนื่อง

1

50,000 บาท

28 ส.ค. 2564

(ปิดรับสมัคร)

30 ก.ย. 2564

ดูที่นี่

27

เครือเจริญโภคภัณฑ์

ปีการศึกษา 2564 (ปกติ)

ต่อเนื่อง

90

30,000 บาท

1 ก.ย. 2564

(ปิดรับสมัคร)

ดูที่นี่

28

เครือเจริญโภคภัณฑ์

ปีการศึกษา 2564

นักศึกษาผู้มีความยากจน (พิเศษ)

ต่อเนื่อง

50

30,000 บาท

21 ส.ค. 2564

(ปิดรับสมัคร)

ดูที่นี่

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 044-22-3115