ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนเรียนดี สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 3/2566 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1)

ทุนเรียนดี-3-66-เพิ่มเติมครั้งที่-1ดาวน์โหลดที่นี่

Continue Readingประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนเรียนดี สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 3/2566 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนเรียนดี สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 3/2566

ทุนเรียนดี-3-66ดาวน์โหลดประกาศได้ที่นี่

Continue Readingประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนเรียนดี สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 3/2566

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง รายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษา มูลนิธิจุมภฏ – พันธุ์ทิพย์ ประจำปีการศึกษา 2566

Continue Readingประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง รายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษา มูลนิธิจุมภฏ – พันธุ์ทิพย์ ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์รับทุนการศึกษาหอการค้าญี่ปุ่น–กรุงเทพฯ ประจำปีการศึกษา 2566

Continue Readingประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์รับทุนการศึกษาหอการค้าญี่ปุ่น–กรุงเทพฯ ประจำปีการศึกษา 2566

โครงการ “เก่าเรา ใหม่น้อง ส่งต่อโน้ตบุ๊กเพื่อการศึกษา”

"เก่าเรา ใหม่น้อง ส่งต่อโน้ตบุ๊กเพื่อการศึกษา" ร่วมบริจาคอุปกรณ์สนับสนุนการเรียน โน้ตบุ๊ก, Tablet, iPadให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กรอกฟอร์มบริจาคที่นี่ วัตถุประสงค์                ขอรับบริจาคอุปกรณ์สนับสนุนการเรียนคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเครื่องเก่า ที่มีสภาพดีพร้อมใช้งาน ส่งต่อให้นักศึกษาที่ขาดแคลนอุปกรณ์ได้ยืมใช้เรียนในรูปแบบการเรียนแบบผสมผสานที่มีการนำเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แบบ Active Learning และทักษะของนักศึกษาในยุดิจิทัล ขั้นตอนการรับบริจาค 1. กรอกแบบฟอร์มบริจาคได้ที่ : https://forms.gle/cahUEjCQY7NaewBM8 2. ส่งมอบอุปกรณ์สนับสนุนการเรียนที่ งานทุนการศึกษา…

Continue Readingโครงการ “เก่าเรา ใหม่น้อง ส่งต่อโน้ตบุ๊กเพื่อการศึกษา”

ประกาศกำหนดการเงินยืมเพื่อการศึกษา มทส. สำหรับนักศึกษาสหกิจศึกษาภาค 3/2566

สมัครได้ที่ : https://scholarship2.sut.ac.th/ดูข้อมูลเงินยืมเพื่อการศึกษา มทส. ภาค 3/2566 คลิก

Continue Readingประกาศกำหนดการเงินยืมเพื่อการศึกษา มทส. สำหรับนักศึกษาสหกิจศึกษาภาค 3/2566

ประกาศกำหนดการเงินยืมฉุกเฉิน ภาคการศึกษาที่ 3/2566

อ่านข้อมูลเกี่ยวกับทุนเงินยืมฉุกเฉิน[Click] เข้าสู่เว็บไซต์ระบบรับสมัครทุนเงินยืมฉุกเฉิน [CLICK]

Continue Readingประกาศกำหนดการเงินยืมฉุกเฉิน ภาคการศึกษาที่ 3/2566

ประกาศผลการพิจารณาให้ยืมเงินจากกองทุนเพื่อการศึกษา มทส. ภาค 2/2566

ทุนเงินยืมเพื่อการศึกษา มทส. ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2566

Continue Readingประกาศผลการพิจารณาให้ยืมเงินจากกองทุนเพื่อการศึกษา มทส. ภาค 2/2566

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนเรียนดี สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2/2566 (เพิ่มเติมครั้งที่ 3)

20231129150000458Download

Continue Readingประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนเรียนดี สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2/2566 (เพิ่มเติมครั้งที่ 3)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนเรียนดี สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2/2566 (เพิ่มเติมครั้งที่ 2)

ทุนเรียนดี-เพิ่มเติมครั้งที่-2Download

Continue Readingประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนเรียนดี สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2/2566 (เพิ่มเติมครั้งที่ 2)