ประกาศรับสมัครผู้สนใจขอรับทุนการศึกษา เครือเจริญโภคภัณฑ์ ประจำปี 2567

Continue Readingประกาศรับสมัครผู้สนใจขอรับทุนการศึกษา เครือเจริญโภคภัณฑ์ ประจำปี 2567

ประชาสัมพันธ์โครงการเยาวชนอีซีอี แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ ประเทศอังกฤษ

20231123173916946-1Download

Continue Readingประชาสัมพันธ์โครงการเยาวชนอีซีอี แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ ประเทศอังกฤษ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษา มูลนิธิหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา-มูลนิธDownload

Continue Readingประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษา มูลนิธิหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนเรียนดี สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 1/2566 (เพิ่มเติมครั้งที่ 3)

20230915125320330Download

Continue Readingประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนเรียนดี สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 1/2566 (เพิ่มเติมครั้งที่ 3)

ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทุนช่วยค่าครองชีพรายเดือน ประจำปีการศึกษา 2566

Continue Readingประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทุนช่วยค่าครองชีพรายเดือน ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศรายชื่อ ผู้ได้รับทุนเรียนดี สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (เพิ่มเติมครั้งที่ 2)

Continue Readingประกาศรายชื่อ ผู้ได้รับทุนเรียนดี สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (เพิ่มเติมครั้งที่ 2)

ประกาศรายชื่อ ผู้ได้รับทุนเรียนดี สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1)

Continue Readingประกาศรายชื่อ ผู้ได้รับทุนเรียนดี สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1)

ประกาศรายชื่อ ผู้ได้รับทุนเรียนดี สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565

Continue Readingประกาศรายชื่อ ผู้ได้รับทุนเรียนดี สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนเรียนดี สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (เพิ่มเติมครั้งที่ 2)

Continue Readingประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนเรียนดี สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (เพิ่มเติมครั้งที่ 2)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนเรียนดี สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1)

Continue Readingประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนเรียนดี สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1)