กำหนดการจ้างงานเพื่อช่วยค่าครองชีพนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 3/2566

กำหนดการจ้างงาน ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2566​ สำหรับหน่วยงาน : กรอกข้อมูลเพื่อรับสมัครนักศึกษาจ้างงาน ภาคการศึกษาที่ 3/2566 (click) สำหรับนักศึกษา : ดูข้อมูลหน่วยงานที่รับสมัครนักศึกษาจ้างงาน ภาคการศึกษาที่ 3/2566 (click)

Continue Readingกำหนดการจ้างงานเพื่อช่วยค่าครองชีพนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 3/2566

ประกาศผู้มีสิทธิ์รับทุนการศึกษา เครือเจริญโภคภัณฑ์ ประจำปีการศึกษา 2566

Continue Readingประกาศผู้มีสิทธิ์รับทุนการศึกษา เครือเจริญโภคภัณฑ์ ประจำปีการศึกษา 2566

การประชุมสนทนา ภายใต้โครงการศึกษาวิจัยผลตอบแทนที่สังคมได้รับและแนวทางการดำเนินงานในอนาคตของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาที่จะส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์เพื่อการพัฒนาประเทศ

วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2566 เวลา 8.30-13.00 น. หัวหน้าส่วนกิจการนักศึกษา หัวหน้างานทุนการศึกษาและนักศึกษาทุนการศึกษา ร่วมประชุมกับสถานศึกษา นักเรียนนักศึกษาผู้กู้ยืม ผู้ปกครอง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจังหวัดนครราชสีมา ในโครงการศึกษาวิจัยผลตอบแทนที่สังคมได้รับและแนวทางการดำเนินงานในอนาคตของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาที่จะส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์เพื่อการพัฒนาประเทศณ โรงแรมดิอิมพีเรียล โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โคราช

Continue Readingการประชุมสนทนา ภายใต้โครงการศึกษาวิจัยผลตอบแทนที่สังคมได้รับและแนวทางการดำเนินงานในอนาคตของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาที่จะส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์เพื่อการพัฒนาประเทศ

พิธีมอบทุนการศึกษาจากมูลนิธิทวีคูณพัฒนา ครั้งที่ 22 ปีการศึกษา 2566

งานทุนการศึกษา นำนักศึกษาเข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาจากมูลนิธิทวีคูณพัฒนา ครั้งที่ 22 ปีการศึกษา 2566ณ ห้องประชุมสุวัจน์ 2 อาคารยุพราชเบญจมงคล อาคาร 31 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาในวันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม เวลา 09.00 – 12.00 น. (จำนวน 2 ทุน ๆ ละ 3,500 บาท)

Continue Readingพิธีมอบทุนการศึกษาจากมูลนิธิทวีคูณพัฒนา ครั้งที่ 22 ปีการศึกษา 2566

โครงการ “จิตอาสา มทส.ร่วมใจ ปลูกต้นไม้ ปลูกความดี” ปีการศึกษา 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

วันที่ 31 พฤษภาคม 2566การประชุมรับฟังข้อมูลจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ณ ห้องประชุมสารนิเทศ อาคารหารบริหารและกิจกรรมโครงการ “จิตอาสา มทส.ร่วมใจ ปลูกต้นไม้ ปลูกความดี” ปีการศึกษา 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีโดย ส่วนกิจการนักศึกษา ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ร่วมกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และงานภูมิทัศน์ ส่วนอาคารสถานที่จัดโครงการเพื่อรณรงค์การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ให้ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้ ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในบริเวณมหาวิทยาลัยให้เกิดความร่มรื่นและมีทัศนียภาพที่สวยงาม รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของนักศึกษาในการทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ โดยมี ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาและคณะ พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา มทส. กว่า…

Continue Readingโครงการ “จิตอาสา มทส.ร่วมใจ ปลูกต้นไม้ ปลูกความดี” ปีการศึกษา 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

แบรนด์…พลังเลือดใหม่ ต่อพลังชีวิต 2566

โครงการ "แบรนด์...พลังเลือดใหม่ ต่อพลังชีวิต 2566" หรือ BRAND'S Young Blood 2023 ขอเชิญชวนพี่ ๆ เพื่อ ๆ น้อง ๆ  ชาวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มาร่วมกัน ทำความดีด้วยใจเต็มร้อย      ด้วยการบริจาคโลหิต ในวันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2566 นี้ ณ อาคารเอนกประสงค์ อาคารเรียนรวม 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เริ่มบริจาคโลหิตได้ตั้งแต่เวลา…

Continue Readingแบรนด์…พลังเลือดใหม่ ต่อพลังชีวิต 2566

เพจใหม่สำหรับการประกาศเกี่ยวกับ กยศ. โดยเฉพาะ

งานทุนการศึกษาได้สร้างเพจ “กยศ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี” เพื่อใช้สำหรับการประกาศข้อมูล ข่าวสาร กำหนดการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) โดยเฉพาะ ซึ่งจะเป็นช่องทางให้นักศึกษาสามารถติดตามเฉพาะข้อมูล กยศ. ได้สะดวกยิ่งขึ้น  โดยงานทุนการศึกษาจะเริ่มใช้เพจ “กยศ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี” ตั้งแต่ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 เป็นต้นไป อย่าลืมกดติดตามเพจไว้เพื่อประโยชน์แก่ตัวนักศึกษาเองกันด้วยน้า

Continue Readingเพจใหม่สำหรับการประกาศเกี่ยวกับ กยศ. โดยเฉพาะ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนเรียนดี สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 3/2565 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1)

Continue Readingประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนเรียนดี สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 3/2565 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1)

กำหนดวันรับชำระค่าเงินค่าลงทะเบียน สำหรับนักศึกษาทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565

Continue Readingกำหนดวันรับชำระค่าเงินค่าลงทะเบียน สำหรับนักศึกษาทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565