• ระเบียบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาฯ <CLICK !!>
  • ขอบเขตและหลักสูตรการให้กู้ยืมเงินกองทุนฯ <CLICK !!>
  • คุณสมบัติผู้กู้ กยศ.ลักษณะที่ 1<CLICK !!>
  • คุณสมบัติผู้กู้ กยศ.ลักษณะที่ 2<CLICK !!>

  • นักศึกษาใหม่ หรือผู้กู้รายใหม่ที่ต้องการกู้ยืม ให้ ดาวน์โหลดเอกสาร อ่านคำแนะนำ ดังนี้ <<CLICK!!>>
  • จองคิวเพื่อส่งเอกสารและรับการสัมภาษณ์ เปิดระบบ 2-7 กรกฎาคม 2562 <<ปิดระบบการจองคิว>>
  • เริ่มส่งเอกสาร 10 กรกฎาคม 2562 ตามวันเวลาที่จองได้
  • เว็บไซต์กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา <CLICK!!>
  • เว็บไซต์งานทุนการศึกษา ม.เทคโนโลยีสุรนารี <CLICK!!>
  • FaceBook กลุ่ม งานทุนฯ มทส <CLICK!!>