Get Adobe Flash player

นักศึกษาทุน กยศ. ที่แจ้งขอเปิดบัญชีธนาคารกรุงไทย

ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 เฉพาะรอบแรก จำนวน 418 ราย

ให้ไปติดต่อรับสมุดบัญชี ที่ธนาคารกรุงไทย สาขา มทส. 
ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป (เว้นวันหยุด)
โดยตรวจสอบ ลำดับที่ของตนเอง และนำบัตรประชาชนฉบับจริง ไปด้วย

<<Click!! ตรวจสอบรายชื่อที่นี่>>