ปีการศึกษา 2564 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาปรับเปลี่ยนระบบเป็น

ระบบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาแบบดิจิทัล (Digital Studentloan fund system : DSL)

และยุติการใช้ระบบ E-Studentloan โดยในปีการศึกษา 2563 เป็นปีสุดท้าย

ผู้กู้ยืม จะต้องเปลี่ยนใช้ระบบจัดการการให้กู้ยืมแบบดิจิทัล Loan Origination System : LOS

เพื่อเป็นการแจ้งข่าวสาร ที่สำคัญ ให้นักศึกษาเตรียมการกู้ในปีการศึกษา 2564

งานทุนการศึกษา ส่วนกิจการนักศึกษา จะเพิ่มเติมแจ้งข่าวสารให้ทราบเป็นระยะ

** เน้นนะคะ จะเริ่มดำเนินการปีการศึกษา 2564  ทุกคน เมื่อติดตั้งแล้ว อย่าลืม จดรหัสผ่าน เตือนความจำไว้ด้วยนะคะ **

1. เตรียมการ ลงทะเบียนขอสิทธิ์เข้าใช้งาน ทำได้ 2 วิธี

---> คำแนะนำ : Part 1 การลงทะเบียนขอใช้งาน  <<Click!!>>

1.1 ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.studenloan.or.th ->เมนูระบบการให้กู้ยืม->สำหรับนักเรียน/นักศึกษา->ระบบ DSL

หรือ <<Click ที่นี่>>

1.2 ลงทะเบียนด้วยโทรศัพท์มือถือ ด้วย Application กยศ.Connect หรือ เป๋าตัง <<Click VDO แนะนำ>>

 

2. ประชาสัมพันธ์ข่าวให้กู้ยืม ปีการศึกษา 2564 ผ่าน มือถือ ดีเดย์ 1 เมษายน 2564

อ่านรายละเอียด

 

3. ขอบเขตและลักษณะการให้กู้ยืม

 

 

**** ยังไม่มีข่าวสารเพิ่มเติม ****