• สำหรับนักศึกษาที่จะขึ้นชั้นปีที่ 2 ขึ้นไปในปีการศึกษา 2563 ที่จะขอกู้ ต่อเนื่อง ทุกคน
    กรุณาอ่านให้เข้าใจก่อน เพราะบันทึกได้ครั้งเดียว และ อย่าลืม Logout
    <<Click!! เข้าสู่ระบบ>>