....สำนักงานข้าราชการพลเรือน ก.พ.
รับสมัครคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษา
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล
ที่เว็บไซต์ก.พ.หัวข้อทุนการศึกษา<เว็บไซต์ ก.พ.>